CIB Аудіт & Консалтинг

ЗАРОБИТИ ГРОШІ ПОТРІБНА ХОРОБРІСТЬ,

ЗБЕРЕГТИ ГРОШИ ПОТРІБНА МУДРІСТЬ,

ВИТРАЧАТИ ГРОШІ - ЦЕ МИСТЕЦТВО!

Обов'язковий та ініціативний Аудит

Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг надає послуги з проведення обов'язкового та ініціативного аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Положення (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(с)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS/IAS).

Ефективність аудиту CIB Аудит Консалтинг досягається насамперед за рахунок методологічного підходу, заснованого на всебічному розумінні діяльності Клієнта та виявленні властивих їй ризиків, а також на детальному вивченні в рамках аудиту системи внутрішнього контролю Клієнта.

В рамках аудиту CIB Аудит Консалтинг не тільки висловлює свою професійну думку про фінансову звітність Клієнта, забезпечуючи Клієнту розумну впевненість у достовірності та справедливості його фінансової звітності, а й надає вищому управлінському персоналу Клієнта докладні звіти про всі ризики та недоліки, виявлені в ході проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності є перевіркою окремої та/або консолідованої фінансової звітності Клієнта з метою надання незалежного аудиторського висновку про її достовірність та відповідність встановленим правилам ведення бухгалтерського обліку в рамках обраної концептуальної основи.

По суті аудитор є незалежним професійним експертом, який висловлює свою думку про повноту та достовірність подання активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат Клієнта у його фінансовій звітності.

Перелік суб'єктів господарювання, які підлягають обов'язковому аудиту, встановлюється на законодавчому рівні.

Аудиторська перевірка також може бути ініційована у добровільному порядку власниками або менеджментом компанії.

Незалежний аудит фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення довіри та підтвердження достовірності фінансової інформації, що надається компанією інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим особам.

Культура ведення бізнесу зарубіжних компаній передбачає щорічне проведення ініціативного аудиту.

Огляд фінансової звітності

Для Клієнтів, які не планують проведення обов'язкового або ініціативного аудиту фінансової звітності, проте зацікавлені у підвищенні ефективності своєї діяльності та достовірності своєї звітності, Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг пропонує свої послуги з огляду фінансової звітності або окремих її аспектів.

Огляд фінансової звітності – це аудиторська перевірка, внаслідок якої аудитор висловлює свою впевненість у тому, що інформація, що є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень.

При проведенні огляду фінансової звітності аудитор не проводить всі процедури, які вимагають проведення аудиторської перевірки.

Трудомісткість, отже, і вартість огляду фінансової звітності нижче за вартість аудиту.

В результаті огляду аудитор висловлює думку у формі негативної впевненості про те, що не виявлено будь-яких фактів, що дають аудитору підстави вважати, що фінансові звіти не складені у всіх істотних аспектах відповідно до певної концептуальної основи фінансової звітності.

Огляд фінансової звітності забезпечує середній рівень впевненості у тому, що інформація, що є предметом огляду, не містить суттєвих викривлень.

Консалтинг

Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг надає своїм Клієнтам послуги фінансового та податкового консалтингу, що охоплюють широкий спектр питань:

 • бізнес планування
 • податкове планування та оптимізація оподаткування
 • постановка системи податкового обліку, розробка облікової політики для Клієнта з урахуванням нюансів оподаткування
 • консультації з окремих питань оподаткування та бухгалтерського обліку
 • оперативне інформування про зміни у податковому законодавстві України
 • податковий аудит
 • податкова експертиза господарських договорів
 • підготовка управлінської звітності, включаючи трансформацію фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ
 • IT-аудит
 • професійна атестація спеціалістів бухгалтерської служби
 • консалтинг з питань розробки, впровадження та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю у Клієнта
 • інші послуги у сфері аудиту
 • Якісний консалтинг допомагає нашим Клієнтам досягати суттєвих успіхів із найменшими витратами, конструктивно керувати податковими ризиками, підвищувати ефективність бізнесу загалом.

  ІТ - консалтинг

  Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг пропонує своїм Клієнтам наступні послуги ІТ-консалтингу:

  • експертиза бухгалтерської облікової системи (програмного забезпечення) Клієнта на відповідність чинному законодавству
  • адаптація облікової системи Клієнта відповідно до специфіки його бізнес-процесів та індивідуальної практики господарювання
  • адаптація облікової системи Клієнта до обліку за Міжнародними стандартами фінансової звітності
  • консультаційна підтримка ефективного використання облікової системи з урахуванням особливостей діяльності підприємства

  Семінари та тренінги

  Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг – це незалежна українська компанія, яка створена у 2000 році та понад 20 років здійснює свою професійну діяльність у сфері аудиту та консалтингу.

  Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг спільно з Українським центром навчання та професійного розвитку проводить семінари та тренінги з питань податкового та бухгалтерського обліку.

  Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг проводить корпоративні тренінги за програмами міжнародної сертифікації САР/СІРА та DipIFR

  Враховуючи ваші побажання та особливості вашого бізнесу, Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг готова розробити індивідуальну професійну програму навчання для Вашого персоналу.