CIB Аудіт & Консалтинг

ЗАРОБИТИ ГРОШІ ПОТРІБНА ХОРОБРІСТЬ,

ЗБЕРЕГТИ ГРОШИ ПОТРІБНА МУДРІСТЬ,

ВИТРАЧАТИ ГРОШІ - ЦЕ МИСТЕЦТВО!

ПРОМІЖНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПРОМІЖНА  ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Пономаренко I. О.

Міжнародні стандарти не вимагають обов'язкового подання звітності за неповний фінансовий рік, однак всі вітчизняні компанії, які складають свою фінансову звітність за МСФЗ, повинні будуть скласти проміжну фінансову звітність за 1 квартал 2013 р. відповідно до вимог чинного законодавства України.

КОМБІНОВАНА ФІНАНСОВА ЗВТНІСТЬ: РУХ У МАЙБУТНЄ

КОМБІНОВАНА ФІНАНСОВА ЗВТНІСТЬ: РУХ У МАЙБУТНЄ

Пономаренко І. О.

Не секрет, що звітність за МСФЗ – це справа  для «здорових та багатих», а не для «бідних та хворих».

Причина полягає  у тому, що складання достовірної та повної звітності за МСФЗ не може бути справою тільки бухгалтера, а потребує спільних зусиль всього менеджменту компанії.

Так, в рамках складання фінансової звітності за МСФЗ менеджмент повинен  виконати цілий комплекс складних, але необхідних процедур, в тому числі:

МСФЗ НА ПРАКТИЦІ: ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

МСФЗ   НА   ПРАКТИЦІ: ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

На сьогоднішній день більшість вітчизняних компаній, які відповідно до законодавчих вимог повинні складати фінансову звітність за МСФЗ, продовжують вести облік за правилами П(с)БО та застосовують механізм трансформації звітності.

Хоча такий підхід не суперечить нормам чинного законодавства, але трансформація  - далеко не найкращий формат для застосування МСФЗ.

МСФЗ НА ПРАКТИЦІ : ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

МСФЗ   НА   ПРАКТИЦІ : ОБЛІК   НЕМАТЕРІАЛЬНИХ   АКТИВІВ

В системі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) облікові підходи до нематеріальних активів регулюються  МСБО 38 «Нематеріальні активи» (далі – МСБО 38) та Тлумаченням ПКТ 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті».