CIB Аудіт & Консалтинг

ЗАРОБИТИ ГРОШІ ПОТРІБНА ХОРОБРІСТЬ,

ЗБЕРЕГТИ ГРОШИ ПОТРІБНА МУДРІСТЬ,

ВИТРАЧАТИ ГРОШІ - ЦЕ МИСТЕЦТВО!

Обов'язковий та ініціативний Аудит

Аудиторська фірма CIB Аудит Консалтинг надає послуги з проведення обов'язкового та ініціативного аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до вимог Положення (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(с)БО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS/IAS).

Ефективність аудиту CIB Аудит Консалтинг досягається насамперед за рахунок методологічного підходу, заснованого на всебічному розумінні діяльності Клієнта та виявленні властивих їй ризиків, а також на детальному вивченні в рамках аудиту системи внутрішнього контролю Клієнта.

В рамках аудиту CIB Аудит Консалтинг не тільки висловлює свою професійну думку про фінансову звітність Клієнта, забезпечуючи Клієнту розумну впевненість у достовірності та справедливості його фінансової звітності, а й надає вищому управлінському персоналу Клієнта докладні звіти про всі ризики та недоліки, виявлені в ході проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності є перевіркою окремої та/або консолідованої фінансової звітності Клієнта з метою надання незалежного аудиторського висновку про її достовірність та відповідність встановленим правилам ведення бухгалтерського обліку в рамках обраної концептуальної основи.

По суті аудитор є незалежним професійним експертом, який висловлює свою думку про повноту та достовірність подання активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат Клієнта у його фінансовій звітності.

Перелік суб'єктів господарювання, які підлягають обов'язковому аудиту, встановлюється на законодавчому рівні.

Аудиторська перевірка також може бути ініційована у добровільному порядку власниками або менеджментом компанії.

Незалежний аудит фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення довіри та підтвердження достовірності фінансової інформації, що надається компанією інвесторам, кредиторам та іншим зацікавленим особам.

Культура ведення бізнесу зарубіжних компаній передбачає щорічне проведення ініціативного аудиту.